Kredyt czy pożyczka przy słabej zdolności kredytowej. Która opcja jest lepsza?

Gdy sytuacja wymaga od nas skorzystania z zewnętrznego źródła finansowania, zastanawiamy się, jak na otrzymanie dodatkowej gotówki wpłynie nasza zdolność kredytowa. Co mamy do wyboru? Jak firmy finansowe sprawdzają zdolność kredytową? Czy warto na własną rękę sprawdzić swoje szanse? Czy da się w szybki sposób poprawić widoki na kredyt lub pożyczkę? Przeczytaj artykuł.

W jakim celu firmy finansowe sprawdzają zdolność kredytową?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której Panu Markowi zepsuł się piec centralnego ogrzewania. Jest zima, a to jedyne źródło ogrzewania mieszkania, w którym żyje wraz z żoną i dwójką dzieci. Pierwszą myślą bohatera naszej krótkiej historii, jest naprawa urządzenia. Dzwoni zatem po serwisanta, który stwierdza, że naprawa pieca jest nieopłacalna. Nie pozostaje mu nic innego jak kupić nowy urządzenie. Koszt nowego kotła znacząco przekracza możliwości finansowe naszego bohatera. Brakuje mu 4 000 złotych. Czy otrzyma kredyt gotówkowy lub pożyczkę? Odwiedza zatem porównywarkę pożyczek everlike.pl aby poznać dostępne oferty banków i firm pożyczkowych.

Zanim bank lub firma pożyczkowa udzielą wsparcia Panu Markowi, sprawdzą, czy jest w stanie spłacić pożyczoną sumę w określonym czasie. W jakim celu przeprowadza się badanie zdolności kredytowej? Głównym celem kontroli zdolności kredytowej jest eliminacja ryzyka kredytowego. Ryzyko w tym przypadku dotyczy niemożności zwrotu pożyczki. Inaczej mówiąc, instytucje finansowe chcą wykluczyć sytuację, w której kredytobiorca nie ma zasobów finansowych, by oddać pieniądze w wyznaczonym terminie. Brak spłaty w konsekwencji może doprowadzić do dalszego zadłużania się konsumenta, a także poniesienia straty przez instytucje udzielające wsparcia.

Badanie zdolności kredytowej jest zatem formą ochrony zarówno klientów, jak również firm, które użyczają swoich pieniędzy. Co ważniejsze wymagany poziom zdolności kredytowej uzależniony jest od wytycznych danej firmy. Inaczej bowiem podchodzą do tego tematu banki, a inaczej pozabankowe firmy pożyczkowe. Pan Marek może nie otrzymać kredytu w banku, ale jego sytuacja materialna jest wystarczająca, aby otrzymać pożyczkę pozabankową. Czym dokładnie jest zdolność kredytowa i z jakich komponentów się składa?

Czym jest zdolność kredytowa i co wchodzi w skład jej oceny?

Zdolność kredytowa jest niczym innym, jak możliwością spłaty zobowiązania w wyznaczonym umową terminie. Inaczej mówiąc, banki i firmy pożyczkowe sprawdzają, czy nasz Pan Marek ma i będzie miał w przyszłości wystarczająco pieniędzy, by bez nadmiernego obciążenia budżetu domowego zwrócić pożyczoną kwotę wraz z pozostałymi kosztami. Na jakiej podstawie oceniane są te możliwości? Aby ocena była wiarygodna, większość firm wymaga potwierdzenia dochodów. Jednak zdolność kredytowa badana jest w dużo szerszym aspekcie. Liczą się także inne czynniki, które mogą skutecznie obniżyć lub podnieść nasze możliwości.

To jak skrupulatnie przeprowadzana jest ocena naszego finansowego potencjału, zależy również od kilku czynników. Pierwszym jest wysokość zobowiązania – im wnioskujemy o wyższą kwotę, tym baczniej przyglądają się nam kredytodawcy. Ponadto znaczenie ma także długość okresu kredytowania, rodzaj zobowiązania i wewnętrzny system instytucji, z którą chcemy podpisać umowę. Poniżej wymienimy komponenty, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie naszych możliwości. To które z nich są sprawdzane, zależy od systemu badania zdolności kredytowej, który przejęła dana firma.

Składowe badania zdolności kredytowej.

Ocena ilościowa:

 • Wysokość dochodów,

 • Koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (czynsz, media, koszty żywności, transportu, edukacji, rozrywki itd.),

 • Wysokość i liczba pozostałych zobowiązań (wszelkie kredyty i pożyczki, a także karty kredytowe, debety w koncie, zakupy ratalne i inne stałe zobowiązania finansowe).

Ocena jakościowa:

 • Wiek konsumenta,

 • Stan cywilny,

 • Liczba osób będących na utrzymaniu wnioskodawcy,

 • Historia kredytowa (jak w przeszłości spłacaliśmy zobowiązania, historia spłat najczęściej sprawdzana jest w jednej lub w kilku bazach informacji kredytowej i gospodarczej),

 • Stan majątkowy,

 • Forma i rodzaj zatrudnienia,

 • Poziom wykształcenia i staż pracy,

 • I inne.

Jak możemy zauważyć, składowych badania jest całkiem sporo. Nie wszystkie komponenty są jednak brane pod uwagę przy zaciąganiu kredytu gotówkowego, czy pożyczki. Na ogół dotyczą one zobowiązań na większą skalę np. przy kredycie hipotecznym, przy którym ryzyko kredytowe jest znacznie wyższe.

Jak samodzielnie sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Jeśli nie mamy pewności, czy otrzymamy finansowanie, swoją zdolność kredytową możemy sprawdzić samodzielnie. W tym celu często konsumenci korzystają z dostępnych w Internecie kalkulatorów zdolności kredytowej. Jednak takie narzędzia mają charakter poglądowy i nie gwarantują, że otrzymamy wsparcie.

Dużo skuteczniejszy jest raport Biura Informacji Kredytowej. Choć BIK kojarzy nam się głównie z historią kredytową, to jednak w swoim raporcie posiada część poświęconą ocenie punktowej, czyli tzw. scoringowi BIK. Biuro Informacji Kredytowej na podstawie specjalnego algorytmu przyznaje każdemu konsumentowi punkty. Im więcej ich otrzymamy, tym mamy większe szanse na terminową spłatę zobowiązania. Z tego rozwiązania często korzystają również firmy finansowe. O raport możemy wnioskować w dwóch wersjach. Wersja bezpłatna przysługuje każdemu konsumentowi co pół roku. Niestety jest niepełna i czas oczekiwania może być wydłużony. Wersja płatna natomiast jest wersją pełną, którą otrzymamy maksymalnie do kilku dni.

Możemy również udać się bezpośrednio do banku i sprawdzić, czy mamy szanse na kredyt w pożądanej wysokości. Jednak aby zwiększyć swoje szanse nie możemy złożyć wniosków w kilku bankach jednocześnie, ponieważ każde takie zapytanie będzie odnotowane w BIK. Każda decyzja odmowna przekreśla nasze szanse na kredyt w kolejnym banku.

Niska zdolność kredytowa – kredyt czy pożyczka?

Jeśli z raportu BIK wynika, że mamy niskie szanse na otrzymanie kredytu gotówkowego, warto udać się do pozabankowej firmy pożyczkowe. Pożyczkodawcy działają na nieco odmiennych od banków zasadach. W związku z tym osoby o niższej zdolności kredytowej mogą liczyć na pomoc finansową. Pożyczkodawcy przygotowali dla konsumentów w różnej sytuacji odmienne produkty finansowe. Należą do nich pożyczka bez zdolności kredytowej, pożyczka dla zadłużonych, czy pożyczka bez sprawdzania BIK. Dzięki temu niemal każdy może dopasować produkt finansowy do swoich możliwości.

Czy można poprawić swoją zdolność kredytową?

Jeśli nie mamy możliwości na nową lepiej płatną pracę, możemy np. zminimalizować liczbę obciążeń finansowych. Najprostszą metodą jest np. zamknięcie karty kredytowej, której nie używamy. Wiele osób podpisało umowę z bankiem na kartę kredytową, której nie używa. Choć faktycznie nie generuje ona żadnych kosztów, to może skutecznie obniżyć szanse na kredyt. Inną metodą na podwyższenie swoich szans na pożyczkę lub kredyt jest poręczyciel. Gwarant to osoba, która powinna cechować się wysoką zdolnością kredytową. Poręczyciel poświadcza, że w razie braku spłaty zobowiązania przez głównego pożyczkobiorcę spłaci zobowiązanie z majątku własnego.