Czym jest Facylitacja i czy warto się jej uczyć?

Facylitacja to jedno z pojęć, które zyskało popularność w ostatnim czasie. Obejmuje ono kilka zagadnień związanych bezpośrednio z efektywnością pracy w zespole. Co warto wiedzieć o Facylitacji i kiedy sprawdza się ona najlepiej?

Czym jest Facylitacja?

Facylitacja to pojęcie pochodzące od łacińskiego słowa facilitas, oznaczającego łatwość. To proces, który ma na celu ułatwić wypracowanie odpowiednich rezultatów. Facilitas oznacza także uprzejmość. Facylitacja koncentruje się bowiem nie tylko na celach, lecz także uczestnikach całego procesu, ich doświadczeniach i satysfakcji z pracy.

Z pojęciem Facylitacji jest powiązana osoba Facylitatora. Prowadzi on cały proces, dbając o dynamikę i atmosferę współpracy. Jego zadaniem jest analiza potrzeb zespołu, opracowanie scenariusza działania, przeprowadzenie niezbędnych czynności i podsumowanie efektów wypracowanych przez grupę. To rola skoncentrowana przede wszystkim na procesie, ale nie wiedzy w obszarze, w którym się toczy. Facylitator zarządza grupą i korzysta z jej potencjału. Aby zostać taką osobą, warto przejść szkolenie z Facylitacji.

Kiedy Facylitacja jest potrzebna?

Facylitacja jest potrzebna w sytuacji, gdy:

  • konieczne jest podniesienie efektywności procesów już istniejących w organizacji,
  • należy znaleźć źródło problemów i określić wyzwania stojące przed zespołem,
  • konieczne jest zdefiniowanie planu działania,
  • trzeba określić wartości i zasady w trakcie pracy,
  • należy znaleźć rozwiązania problemów i wygenerować pomysły.

Szkolenie z Facylitacji może pomóc przygotować zespół do realizacji dowolnych czynności. Wiedza ta jest wykorzystywana w różnych branżach, w których konieczne jest działanie w grupie.

Facylitacja jest łatwym sposobem na podniesienie efektywności pracy zespołu bez dużych nakładów finansowych. Pozwala maksymalnie wykorzystać potencjał już istniejącej grupy pracowników.

Jak uczyć się Facylitacji?

Osoby zainteresowane Facylitacją powinny skorzystać z profesjonalnych szkoleń. W trakcie takich kursów omawia się zagadnienia związane z rolą i zadaniami Facylitatora, dynamiką pracy w grupie online i offline, projektowaniem sesji facylitacyjnych oraz podejmowania decyzji w zespole. Kursanci uczą się też pracy kreatywnej.